AUDIO NOTE KITS - Kit1 15th Anniversary 300B Single-ended Triode Amplifier

1₫

Mô tả

 AUDIO NOTE KITS 

- Kit1 15th Anniversary 300B Single-ended Triode Amplifier 

 Sản phẩm  được Nhập khẩu và lắp ráp hoàn thiện by DũngAudio
 
Các sản phẩm dùng để trình bày sưu tập, không có sản phẩm bán hiện nay.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác