Các sản phẩm hoàn thiện về các thiết bị chạy bóng đèn điện tử

1₫

Mô tả

Vacuum Tubes POWER Audio Amplifier

Vacuum Tubes PREAMPLIFIER

Các sản phẩm đã được hoàn thiện by DũngAudio đã được các khách hàng tin tưởng hơn 15 năm qua.
 
Các sản phẩm dùng để trình bày sưu tập, không có sản phẩm bán hiện nay.
 
 
 

Bình luận

Sản phẩm khác